Kenniskring inzet ervaringsdeskundigheid

Evenement
Veel gemeenten ruilen doelgroepenbeleid in voor inclusiebeleid. Wat is dat en hoe geef je dat vorm? Hoe bereik je daarmee de inbreng van inwoners? En hoe krijg je alle medewerkers mee als de leefwereld van inwoners het uitgangspunt vormt voor beleid van g

Kennis verzamelen, delen, bundelen en verspreiden.

Als zorgpionier zet ik me met hart en ziel in op inbedding van ervaringsdeskundigheid binnen zorg en welzijn. Ik promoot en match ervaringsdeskundige experts bij vragen over ervaringsdeskundigheid vanuit organisaties en gemeenten. Voor ervaringsdeskundigen levert dit mooie opdrachten of banen op. Hiertoe is het nodig dat we elkaar kennen en op de hoogte zijn van expertise, competenties en activiteiten.

Om de verbinding tussen de platformbeheerder en de leden van het platform te versterken wordt er elke maand een online kenniskring door de platformbeheerder - Anitha Wagemans - gefaciliteerd.

Ontmoeten staat centraal. En daar ontstaan de verhalen, behoeften en de thema's van de leden van het platform. Er worden geen notulen gemaakt, het gaat om wat er in het hier en nu met elkaar gedeeld wil worden.

Alle leden krijgen een uitnodiging via email van de platformbeheerder Anitha.

Wie

Volwassenen

Contact

Neem contact op met Anitha:

Anitha Wagemans
Contactpersoon
-17