Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

onderneming
Advies
Welzijn
Zorg

De sociale kaart van Ervaringsdeskundigheid in Nederland.

Met het verbinden van kennisbronnen uit de wijk creëren we preventieve oplossingen in alle wijken van Nederland. Voor inwoners (die 'overleven' met prangende levensvragen) voor gemeente, organisaties, ministeries, onderwijs en werkgevers. 

Wij staan voor integrale samenwerking vanuit de kennisbronnen: ervaringskennis (vanuit de leefwereld), praktische reguliere kennis en wetenschappelijke kennis.

Op deze kaart bieden ervaringsdeskundige experts divers aanbod binnen zorg en welzijn. Dit doen we vanuit de herstelvisie, én vanuit de visie op inclusie. Zodat mensen met een handicap, ziekte, aandoening of andere reden aansluiting vinden binnen onze samenleving. Dat zij zich verbonden voelen in de omgeving waar zij wonen en zich van betekenis voelen en zijn.

Het platform staat voor een levendige community: voor, door én met elkaar.

We werken gezamenlijk toe naar aanwezigheid van alle expertises van ervaringsdeskundigheid in de wijk: op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke handicap tot expertise op het gebied van eenzaamheid, verslaving, armoede en dakloosheid.

Samen zorgen we ervoor dat:

·  mensen uit elke wijk zich in hun situatie gehoord en begrepen voelen en dat hulp en ondersteuning aansluit bij hun hulpvragen.

·  vergroten en delen we de collectieve kennis met andere bronnen van kennis uit gemeenten, organisaties, reguliere hulpverleners, wetenschappers, bewindslieden, justitie, ondernemers en onderwijsinstituten.

·  binnen elke wijk de leefwereld wordt versterkt en er een inclusieve samenleving kan ontstaan waarin iedereen welkom is en zich van betekenis voelt.

Samen werken we aan een inclusieve samenleving op basis van participatie & emancipatie

Het Inzetbureau is gevestigd in Nijmegen en faciliteert landelijk de inbedding van ervaringsdeskundigheid.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Amandelboomstraat 2
Nijmegen

Contact

Anitha Wagemans
Contactpersoon

Neem contact op met Anitha:

-11