Samen Bouwen aan Participatie

non-profit organisatie
Beweging
Digitaal
Coaching
De meeste mensen die deels arbeidsongeschikt zijn en geen (vrijwilligers)werk hebben, willen én kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Ze krijgen alleen niet vaak de kans en mogelijkheden om hun talent en kwaliteiten onder hun condities in te zetten. Wi

Samen Bouwen aan Participatie is een online platform van patiëntenorganisaties die chronisch zieke mensen belangeloos ondersteuning en zelfmanagementtools biedt. Doel is om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij door ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten in te zetten in de maatschappij. Dat resulteert in een beter herstel, verlaagt de zorgkosten, creëert een natuurlijke voedingsbodem voor inclusie en innovatie en biedt bovenal perspectief op een goed en betekenisvol leven.

Elst en omgeving.

Wie

Volwassenen

Contact

Titus Radstake
Contactpersoon

Neem contact op met Titus:

-6