Patiëntenadviesraad Psychiatrie

non-profit organisatie
Psychiaters

De Patiëntenadvies Raad Psychiatrie (PARpsy) is de spreekbuis van patiënten. De PARpsy bestaat uit (ex-)patiënten en naasten van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc. Wij praten mee over alles wat er speelt op de afdeling Psychiatrie. Daarvoor overleggen we met de afdelingsleiding en geven we advies vanuit de positie van patiënten en hun naasten.

Wie

Volwassenen
Senioren

Contact

Margot Gerritse
Contactpersoon

Neem contact op met Margot:

-9