Organisaties in Ervaringsdeskundigheid in de wijk - Onderneming

Ontdek onze 11 organisaties en initiatieven

Autisme en Ontwikkeling
Gemma Rosa is de praktijk van Ria Kroes, waarin begeleiding gegeven wordt aan ouders, leerkrachten en hulpverleners bij het contact maken en ontwikkelen van “speciale kinderen en jongvolwassenen”. Met “speciale mensen” worden mensen bedoeld die in de zorg veelal een diagnose krijgen van Autisme, PDD-NOS, Asperger of aanverwante “beperkingen”.Ria: “Mijn praktijk heet “Gemma Rosa”, wat “roos in de knop” betekent. Ik heb zelf een zoon met autisme.
Maak werk van je ervaringsdeskundigheid
Als zorgpionier coach ik ervaringsdeskundigen vanuit drijfveren en aanvullende betekenissen van kleur. In 5 sessies help ik je om je diepste verlangens naar concrete werkelijkheid te transformeren waardoor jij volledig tot bloei komt.Je krijgt ook een aha-moment: inzicht in je weerstanden wanneer je communiceert met mensen die vanuit andere drijfveren denken, uiten en handelen.Kennis over je drijfveren; hierna weet je helder wat je wilt, waarom je doet wat je doet en in welk
Voetballen voor herstel
Het project "Voetballen voor herstel" in Malden is gevolgd door de filmschool van Iriszorg en mooi gevangen in een pakkend filmpje.
Van zorg naar Inclusie
Van Zorg naar Inclusie zet zich in voor de ondersteuning van patiënten en organisaties in de zorg die onderweg zijn naar ‘meer mens, minder patiënt!’. We creëren laagdrempelige mogelijkheden en een speelveld waarin patiënten volwaardig meedoen en meedenken in de gewenste verduurzaming van onze maatschappij! We delen ervaringen van groepen van patiënten en nemen belanghebbenden proactief mee in wat (niet) doelmatig werkt. We jagen interventies en innovaties aan die een positieve
Kitty Melkstop | Praktijk De Kantorka
Kitty Melkstop is gestalttherapeut en familie-ervaringsdeskundige bij Praktijk De Kantorka in Breda. De praktijk biedt gestalttherapie, beeldende therapie en psychosociale zorg.Als familie-ervaringsdeskundige op het gebied van KOPP/KVO, mantelzorg/mantelzorg ggz en levend verlies, biedt Kitty begeleiding aan familie en naasten van dierbaren met een psychische kwetsbaarheid en ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag. Zij ontwikkelt workshops en
Inzetbureau ervaringsdeskundigheid
De sociale kaart van Ervaringsdeskundigen.Wij staan voor integrale gelijkwaardige samenwerking vanuit de kennisbronnen: ervaringsdeskundigheid (narratieve kennis vanuit de leefwereld),praktische reguliere kennis (care) enwetenschappelijke kennis (cure).Op deze kaart vind u actieve ervaringsdeskundigen. Met
Herstelondersteunende EVD
Hulp bij herstel van een verslavingHulp bij zinvolle/persoonlijke dagbestedingIn kaart brengen van wensen en behoeften van inwoners in Malden en omgeving
GGZ Ervaringsdeskundige
Slachtoffers Mensenhandel & loverboys Forensische zorg GGZ & Psychiatrie
Ervaringsdeskundige verslaving
Mijn doel is als ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving om mensen te helpen met hun herstel. Dit kan direct in de vorm van ondersteuning, begeleiding en counseling maar ook indirect door voorlichting en educatie. Naast mijn persoonlijke ervaring met verslaving weet ik ook wat het betekent om depressies te hebben en op te groeien in een gezin met verslaving. Zutphen en omgeving.
Ervaringsdeskundig Coaching
Herstelbegeleiding voor volwassenen (individueel of groep) na kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld. Voorlichting aan 'omstanders' over preventie: hoe je met kleine gebaren van grote betekenis kunt zijn.
StoryConnect
StoryConnect uit Leiden helpt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om zicht te krijgen op de werkpraktijken van hun medewerkers en op de interactie met burgers.Wij helpen die praktijken door mensen over hun kennis, ervaring en observaties verhalen te laten vertellen én deze zelf te onderzoeken: individueel én in groepen én organisatie-breed.Zo wordt zichtbaar:of zorg goed doet (of niet),hoe producten worden gebruikt,of het goed