Coaching

Ervaringsdeskundig Coaching

De moeilijkheden waar jij in het nu tegenaan loopt, kunnen te maken hebben met de erfenis van je jeugd. Je hebt die tijd overleefd door je aan te passen aan de situatie — en dat was goed! — maar de prijs daarvoor betaal je nu. En dat hoeft niet!

Als ervaringsdeskundige weet ik alles van het herstelproces na een jeugd vol mishandeling, verwaarlozing en geweld. Je ervaringen uit het verleden kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Ze hebben je gemaakt tot wie je bent. Maar door te leren zien wat de invloed van je jeugdervaringen is op je leven en jou, kun je in het nu andere keuzes maken. Je identificeert je niet langer met de mensen die je hebben gekwetst (je ouders, verzorgers, …) maar durft en kunt je eigen leven weer leiden zoals jij dat zinvol en goed vindt.

Uit eindelijk leer je vrede te hebben met de ervaringen uit het verleden — nadat je daar via een rouwproces afscheid van hebt genomen — en kijk je met liefde naar de persoon die je uiteindelijk geworden bent. En zo bouw je aan je verdere leven, jouw eigen toekomst.

Waar

Bellestein 133 133 EDE GLD

Aanmelden

Tjerk van der Hoek - info@levenlerenliefhebben.nl - 0617578298
Advies

Kitty Melkstop | Praktijk De Kantorka

Kitty Melkstop is gestalttherapeut en familie-ervaringsdeskundige bij Praktijk De Kantorka in Breda. De praktijk biedt gestalttherapie, beeldende therapie en psychosociale zorg.

Als familie-ervaringsdeskundige op het gebied van KOPP/KVO, mantelzorg/mantelzorg ggz en levend verlies, biedt Kitty begeleiding aan familie en naasten van dierbaren met een psychische kwetsbaarheid en ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag. Zij ontwikkelt workshops en trainingen voor naasten, gericht op hervinden van balans en levensgeluk in een (soms) turbulent leven. Daarnaast organiseert Kitty regelmatig KOPP Koffie, een ontmoeting voor volwassen KOPP'ers (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen).

Kitty is sparringpartner voor organisaties vanuit het naastenperspectief. Zij werkt graag samen met sociale partners bij het ontwikkelen, uitwerken en vormgeven van initiatieven van en voor naasten.

Waar

Gasthuisvelden 11 Breda

Aanmelden

Kitty Melkstop - praktijkdekantorka@gmail.com - 31622782623
Beweging

Van zorg naar inclusie

Patiënten zijn gewoon mensen die behoefte hebben aan (h)erkenning, sociale interactie, zinvol (vrijwilligers)werk en een perspectief. Onze missie is het in beweging brengen van inclusie vanuit de zorg. Iedereen doet mee naar wens en vermogen of je nu ziek bent of een chronische aandoening hebt! Het draagt aantoonbaar bij aan een sneller en beter herstel, een betere kwaliteit van zorg en lagere maatschappelijke kosten.

Om deze positieve effecten te verduurzamen is collectieve ervaringskennis onmisbaar. Wij ondersteunen (digitale) tools en initiatieven waar ervaringskennis bij elkaar wordt gebracht en bieden diensten aan om ze te ontsluiten en in te bedden in de zorg.

Waar

Ganzewei 16 Elst

Aanmelden

Titus Radstake - voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl - 622976943
Sociaal

armoede en sociale uitsluiting

Mensen helpen en steunen met schulden, in armoede en sociale uitsluiting in Purmerend en omgeving.

Ik kom uit de generatie armoede.

Waar

Arenastraat  Purmerend

Aanmelden

Katinka de Boer - bck0309@gmail.com - 624590602
Beweging

Voetballen voor herstel

Het project "Voetballen voor herstel" in Malden is gevolgd door de filmschool van Iriszorg en mooi gevangen in een pakkend filmpje.

Aanmelden

Daniel Felen - daniel.felen@hotmail.com
Buurthuizen

Ervaringswerker & vormgever

Ik ben een actieve wijkbewoner en ervaringswerker, werkzaam bij Vitale Verbindingen in Arnhem. Ik draai met collegae een herstelclub, waarin wij onder andere creatief werken aan weerbaarheid, zelfzorg, veerkracht et cetera...

Daarnaast hebben wij de Wijkschool van Vitale Verbindingen, daar verzorgen wij workshops, presentaties en lezingen, onder andere Herstel & Filosofie.

Waar

De Wiltstraat 6 Arnhem

Aanmelden

Willy van Baarsel - willyvanbaarsel@gmail.com - 616575055
Dienstverlening

GGZ Ervaringsdeskundige

Ondersteuning slachtoffers loverboys & seksueel geweld

Slachtoffers mensenhandel & prostitutie

Forensische zorg GGZ & Psychiatrie

Detentie slachtoffers & daders seksueel geweld

Herstel trainingen

Trainingen aan zorgprofesionals

Voorlichtingen & peer support groepen

Multiculturele ondersteuning

Arnhem en omgeving

Waar

Charlie Parkerpad  Arnhem

Aanmelden

Roos Stehouwer - rositastehouwer@gmail.com - 615045379
Hulpverlening

Ervaringsdeskundige verslaving

Mijn doel is als ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving om mensen te helpen met hun herstel. Dit kan direct in de vorm van ondersteuning, begeleiding en counseling maar ook indirect door voorlichting en educatie. Naast mijn persoonlijke ervaring met verslaving weet ik ook wat het betekent om depressies te hebben en op te groeien in een gezin met verslaving. Zutphen en omgeving.

Waar

Geweldigershoek 45 Zutphen

Aanmelden

Daan Bruijel - danielbruijel@gmail.com - 645011307
Opleidingen

Levenskunst Margré Knip

De toekomst vraagt om duurzame veranderingen. Veranderingen in de mens zelf.

Ervaringsdeskundigheid inzetten op centrale posities in de organisatie is van belang. Ik werk mee om de vorming van ervaringsdeskundigheid beleidsmatig in te zetten. Het gaat om de competenties op het gebied van de hulpverlening zelf. Maar ook om vraagstukken hoe je ervaringsdeskundigheid kunt inbedden in de organisatie en wat dat vraagt op managerial gebied.

Mijn bijdrage is om deze behoefte aan verandering via onderwijsprogramma's uit te dragen. Ik werk als docent/auteur en supervisor i.o. Ik gebruik hiervoor als uitgangspunt het herstelconcept. En daarnaast theoretische beleidskennis. Of lessen in innovatie.

Herstel is in de GGz een nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte. In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van psychische ontwrichting. Men ontdekt daarbij mogelijkheden voor een vervullend leven. Het leren denken vanuit kracht is daarbij onontbeerlijk.

Het concept maakt probleemgericht denken zichtbaar. Ervaringen die niet goed voelen benaderen we als een probleem. Veroorzaakte stress beoordelen we als falen. Stoornissen benaderen wij als afwijkend.

De norm van de groep is leidend. De meeste curriculums ademen vanuit `wat moet` en 'wat niet mag' en sluit daarmee op voorhand het leren van de ervaring uit. De ruimte om anders te denken ontbreekt.

Het herstelconcept helpt studenten om inzicht te krijgen in die ondermijnende zienswijze. Het omvat een natuurlijke werkwijze die volgens bewustzijnsprocessen verloopt. Van binnenuit naar buiten. Daarna komt kennis uit de wetenschap. Die volgorde. Daar geloof ik in.

Ik verzorg trajecten om organisaties te helpen met vorming van ervaringsdeskundigheid op beleidsniveau.

Dit doe ik middels het aanbieden van supervisie bij interne opleidingen. Of als adviseur en trainer. Docenten ontdekken nu dat zij moeilijk grip krijgen op kwetsbaarheden bij studenten.

Hoe mooi is dat?

Deze diensten bied ik zowel op mbo- als op hbo niveau aan. Een zowel voor reguliere als niet-reguliere onderwijsinstellingen.

Heb je vragen? Stel ze gerust.

Info: Margré Knip, 06 237 437 12

Breda en omgeving.

Waar

Wilgenbroek  Breda

Aanmelden

Margré Knip - margre.knip@gmail.com - 623743712
Buurthuizen

Herstelondersteunende EVD

Hulp bij herstel van een verslaving

Hulp bij zinvolle/persoonlijke dagbesteding

In kaart brengen van wensen en behoeften van inwoners in Malden en omgeving

Waar

Droogsehof 6 Malden

Aanmelden

Daniel Felen - daniel.felen@hotmail.com - 630055196
Advies

Ervaringsdeskundige Housing First LIMOR

Gediplomeerd ervaringsdeskundige op HBO niveau. Eigen ervaring met verslaving en psychiatrie. Werkzaam bij (ex-) daklozen met dubbele diagnose - Housing First, Den Haag.

Waar

Copernicusstraat 168 Den Haag

Aanmelden

Janke Rijpkema - jrijpkema@gmail.com - 657940191
Sociaal

Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum zet zich vanuit ervaringsdeskundigheid in om het aantal suïcides en pogingen daartoe te verminderen. Het centrum biedt onder andere lotgenotencontact (individueel en in groepsverband), trainingen en voorlichtingen aan. Daarnaast wordt er ondersteuning aangeboden op het gebied van beleidsvorming.

Harderwijk

Waar

Oosteinde 23 Harderwijk

Aanmelden

Koos de Boed - koos@boedies.nl
Zoom