Ervaringsdeskundigheid komt tot bloei

Preventie - herstelondersteuning - nazorg

LEVENSKUNST

Kennis landelijk delen en bundelen vergroot je expertise als ervaringswerker en daarmee ook je kansen op de inclusieve arbeidsmarkt.

Veel gemeenten ruilen doelgroepenbeleid in voor inclusiebeleid. Wat is dat en hoe geef je dat vorm? Hoe bereik je daarmee de inbreng van inwoners? En hoe krijg je alle medewerkers mee als de leefwereld van inwoners het uitgangspunt vormt voor beleid van gemeenten en organisaties? Hoe kun je daarin samenwerken met ervaringsdeskundigen?

Als lid van het landelijk platform wordt je uitgenodigd om kennis te delen over thema's die (senior) ervaringsdeskundigen inbrengen. Je kunt kiezen voor deelname op een thema dat bij jouw expertise of interesse aansluit.