Ervaringsdeskundig in sociaal domein

Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn woorden die veel te horen zijn in het sociaal domein. Door meer uit te gaan van ervaringen van mensen, meer gebruik te maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid komt de leefwereld meer cen

Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein

Wie zijn dat en wat doen ze?