Ervaringswerk in sociaal domein

In dit onderzoek zijn 30 ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Zij beantwoorden vragen over baankenmerken. Hebben ze een vast of een tijdelijk arbeidscontract? In welke sector werken zij als ervaringsdeskundigen? Hoe lang werken ze er al?

Movisie is overtuigd van het belang van de waarde van het benutten van ervaringskennis. In dit onderzoek maakt Movisie de balans op hoe het ervaringswerk in het sociaal domein er momenteel voor staat (2020). Het onderzoek geeft inzicht in wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden en voorwaarden zij dat doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van een agenda om ervaringswerk in het sociaal domein te versterken.