Community in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Ontdek onze 21 organisaties en initiatieven

Advies

Maak werk van je ervaringsdeskundigheid

Als zorgpionier coach ik ervaringsdeskundigen vanuit drijfveren en aanvullende betekenissen van kleur. In 5 sessies help ik je om je diepste verlangens naar concrete werkelijkheid te transformeren waardoor jij volledig tot bloei komt.

Je krijgt ook een aha-moment: inzicht in je weerstanden wanneer je communiceert met mensen die vanuit andere drijfveren denken, uiten en handelen.

Kennis over je drijfveren; hierna weet je helder wat je wilt, waarom je doet wat je doet en in welk soort organisatie je het beste tot je recht komt.

Kennis en bewustzijn vanuit je drijfveren verrijkt niet alleen je werkplezier maar ook je dagelijks leven. Met aanvullende kleurenkennis maken we het compleet: leer je jezelf nog beter kennen en vind je verdieping op jouw expertise.

Na de training ontvang je een label met jouw expertise.

Aanmelden

Anitha Wagemans - info@inzetbureau-ed.nl - 0623482334
Psychiaters

Patiëntenadviesraad Psychiatrie

De Patiëntenadvies Raad Psychiatrie (PARpsy) is de spreekbuis van patiënten. De PARpsy bestaat uit (ex-)patiënten en naasten van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc. Wij praten mee over alles wat er speelt op de afdeling Psychiatrie. Daarvoor overleggen we met de afdelingsleiding en geven we advies vanuit de positie van patiënten en hun naasten.

Aanmelden

Margot Gerritse - par.psy@radboudumc.nl
Ontwikkeling

Autisme en Ontwikkeling

Gemma Rosa is de praktijk van Ria Kroes, waarin begeleiding gegeven wordt aan ouders, leerkrachten en hulpverleners bij het contact maken en ontwikkelen van “speciale kinderen en jongvolwassenen”. Met “speciale mensen” worden mensen bedoeld die in de zorg veelal een diagnose krijgen van Autisme, PDD-NOS, Asperger of aanverwante “beperkingen”.

Ria: “Mijn praktijk heet “Gemma Rosa”, wat “roos in de knop” betekent. Ik heb zelf een zoon met autisme. Door de begeleiding en ontwikkelingsmethode die we hem geboden hebben is hij langzaam maar zeker van een “roos in de knop” naar een “roos in bloei” gegroeid.”

Ria werkt vanuit de ervaring met het begeleiden van haar eigen “speciale kind”. Maar ook vanuit haar opleiding en ervaring als begeleidster bij licht verstandelijk beperkte, “moeilijk opvoedbare” jongeren en jongvolwassenen en haar opleiding en ervaring als (inval) leerkracht in het speciaal onderwijs. Ria werkte al met jongeren met autisme, voordat haar “speciale kind” geboren werd.

Waar

Zevenblad 9
Leeuwarden

Aanmelden

Ria Kroes - info@gemmarosa.nl - 0630201257
Buurtinitiatief

Bewust Vreewijk Voor & Door Vreewijk e.o

Wij van Bewust Vreewijk zijn een bewonersinitiatief die gestart is om die mensen te helpen die tussen wal en schip belanden. Wij zijn intermediairs bij verschillende stichtingen, Hebben wij veel contacten in verschillende sectoren, kunnen wij door giften mensen helpen die niet rond kunnen komen, verjaardagen organiseren als er niet genoeg geld is, zamelen kleding in, hebben een eigen speelgoedpagina op facebook en willen graag uitbreiden naar een ruilwinkel.

Daarvoor zijn wij heel hard opzoek naar een locatie. Helaas kan Havensteder niets voor ons betekenen en bij de gemeente lopen we ook vast.

Waar kunnen wij een ruimte om-niet gebruiken tot we in 2022 ons in kunnen schrijven als stichting met ANBI status om door te gaan?

Waar

Krielerf 27
Rotterdam

Aanmelden

Lisa Beenhakker - info@bewustvreewijk.nl - 0102004456
Coaching

Ervaringsdeskundig Coaching

De moeilijkheden waar jij in het nu tegenaan loopt, kunnen te maken hebben met de erfenis van je jeugd. Je hebt die tijd overleefd door je aan te passen aan de situatie — en dat was goed! — maar de prijs daarvoor betaal je nu. En dat hoeft niet!

Als ervaringsdeskundige weet ik alles van het herstelproces na een jeugd vol mishandeling, verwaarlozing en geweld. Je ervaringen uit het verleden kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Ze hebben je gemaakt tot wie je bent. Maar door te leren zien wat de invloed van je jeugdervaringen is op je leven en jou, kun je in het nu andere keuzes maken. Je identificeert je niet langer met de mensen die je hebben gekwetst (je ouders, verzorgers, …) maar durft en kunt je eigen leven weer leiden zoals jij dat zinvol en goed vindt.

Uit eindelijk leer je vrede te hebben met de ervaringen uit het verleden — nadat je daar via een rouwproces afscheid van hebt genomen — en kijk je met liefde naar de persoon die je uiteindelijk geworden bent. En zo bouw je aan je verdere leven, jouw eigen toekomst.

Waar

Bellestein 133
EDE GLD

Aanmelden

Tjerk van der Hoek - info@levenlerenliefhebben.nl - 0617578298
Advies

Kitty Melkstop | Praktijk De Kantorka

Kitty Melkstop is gestalttherapeut en familie-ervaringsdeskundige bij Praktijk De Kantorka in Breda. De praktijk biedt gestalttherapie, beeldende therapie en psychosociale zorg.

Als familie-ervaringsdeskundige op het gebied van KOPP/KVO, mantelzorg/mantelzorg ggz en levend verlies, biedt Kitty begeleiding aan familie en naasten van dierbaren met een psychische kwetsbaarheid en ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag. Zij ontwikkelt workshops en trainingen voor naasten, gericht op hervinden van balans en levensgeluk in een (soms) turbulent leven. Daarnaast organiseert Kitty regelmatig KOPP Koffie, een ontmoeting voor volwassen KOPP'ers (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen).

Kitty is sparringpartner voor organisaties vanuit het naastenperspectief. Zij werkt graag samen met sociale partners bij het ontwikkelen, uitwerken en vormgeven van initiatieven van en voor naasten.

Aanmelden

Kitty Melkstop - praktijkdekantorka@gmail.com - 31622782623
Beweging

Van zorg naar Inclusie

Van Zorg naar Inclusie zet zich in voor de ondersteuning van patiënten en organisaties in de zorg die onderweg zijn naar ‘meer mens, minder patiënt!’. We creëren laagdrempelige mogelijkheden en een speelveld waarin patiënten volwaardig meedoen en meedenken in de gewenste verduurzaming van onze maatschappij! We delen ervaringen van groepen van patiënten en nemen belanghebbenden proactief mee in wat (niet) doelmatig werkt. We jagen interventies en innovaties aan die een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven en duurzame inzetbaarheid van patiënten.

Aanmelden

Titus Radstake - info@vanzorgnaarinclusie.nl - 0622976943
Sociaal

armoede en sociale uitsluiting

Mensen helpen en steunen met schulden, in armoede en sociale uitsluiting in Purmerend en omgeving.

Ik kom uit de generatie armoede.

Aanmelden

Katinka de Boer - bck0309@gmail.com - 624590602
Beweging

Voetballen voor herstel

Het project "Voetballen voor herstel" in Malden is gevolgd door de filmschool van Iriszorg en mooi gevangen in een pakkend filmpje.

Aanmelden

Daniel Felen - daniel.felen@hotmail.com
Buurthuizen

Ervaringswerker & Kunstzinnig vormgever

Ik ben een actieve wijkbewoner en ervaringswerker, werkzaam bij Vitale Verbindingen in Arnhem. Ik draai met collegae een herstelclub, waarin we onder andere creatief werken aan weerbaarheid, zelfzorg, veerkracht et cetera...

Daarnaast hebben wij de Wijkacedemie van Vitale Verbindingen, daar verzorgen we workshops, presentaties en lezingen, onder andere Herstel & Filosofie.

Aanmelden

Willy van Baarsel - willyvanbaarsel@gmail.com - 616575055
Dienstverlening

GGZ Ervaringsdeskundige

Ondersteuning slachtoffers loverboys & seksueel geweld

Slachtoffers mensenhandel & prostitutie

Forensische zorg GGZ & Psychiatrie

Detentie slachtoffers & daders seksueel geweld

Herstel trainingen

Trainingen aan zorgprofesionals

Voorlichtingen & peer support groepen

Multiculturele ondersteuning

Arnhem en omgeving

Aanmelden

Roos Stehouwer - rositastehouwer@gmail.com - 615045379
Hulpverlening

Ervaringsdeskundige verslaving

Mijn doel is als ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving om mensen te helpen met hun herstel. Dit kan direct in de vorm van ondersteuning, begeleiding en counseling maar ook indirect door voorlichting en educatie. Naast mijn persoonlijke ervaring met verslaving weet ik ook wat het betekent om depressies te hebben en op te groeien in een gezin met verslaving. Zutphen en omgeving.

Aanmelden

Daan Bruijel - danielbruijel@gmail.com - 645011307
Buurthuizen

Herstelondersteunende EVD

Hulp bij herstel van een verslaving

Hulp bij zinvolle/persoonlijke dagbesteding

In kaart brengen van wensen en behoeften van inwoners in Malden en omgeving

Aanmelden

Daniel Felen - daniel.felen@hotmail.com - 630055196
Advies

Ervaringsdeskundige Housing First LIMOR

Gediplomeerd ervaringsdeskundige op HBO niveau. Eigen ervaring met verslaving en psychiatrie. Werkzaam bij (ex-) daklozen met dubbele diagnose - Housing First, Den Haag.

Waar

Copernicusstraat 168
Den Haag

Aanmelden

Janke Rijpkema - jrijpkema@gmail.com - 657940191
Sociaal

Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum zet zich vanuit ervaringsdeskundigheid in om het aantal suïcides en pogingen daartoe te verminderen. Het centrum biedt onder andere lotgenotencontact (individueel en in groepsverband), trainingen en voorlichtingen aan. Daarnaast wordt er ondersteuning aangeboden op het gebied van beleidsvorming.

Harderwijk

Aanmelden

Koos de Boed - koos@boedies.nl
Sociaal

Sociale uitzendbureau ervaringsdeskundig

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. In heel Amsterdam en nu ook actief in Amstelveen.

TEAM ED is actief met zelfontwikkelde diensten en producten. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

De ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben uit eigen ervaring meegemaakt wat het is om uit het dal te klimmen van psychische, financiële, verslavings-, eenzaamheids- of huisvestingsproblemen of een combinatie hiervan.

Onze ervaringsdeskundigen denken mee over de zorg, zetten zich in voor sociale projecten, bieden ondersteuning of een luisterend oor.

Samen zorgen zij ervoor voor dat individuen of organisaties in Amsterdam er werkelijk iets béter van worden.

Sinds de start in 2014 heeft TEAM ED zich ontwikkeld tot een organisatie met veel vertakkingen in de stad.

Wij bieden intervisie en training aan ervaringsdeskundigen en adviseren en trainen medewerkers van organisaties. Daarnaast ontwikkelen wij voortdurend vernieuwende eigen producten en diensten om de waarde van ervaringsdeskundigheid goed tot zijn recht te laten komen.

De functies en taken van de ervaringsdeskundigen variëren, evenals de duur en frequentie van de inzet. Kern is gebruik maken van het cliëntenperspectief.

Aanmelden

Eric Bolhoven - eric@teamed.nl - 06-39842960
Adviesbureaus

StoryConnect

StoryConnect uit Leiden helpt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om zicht te krijgen op de werkpraktijken van hun medewerkers en op de interactie met burgers.

Wij helpen die praktijken door mensen over hun kennis, ervaring en observaties verhalen te laten vertellen én deze zelf te onderzoeken: individueel én in groepen én organisatie-breed.

Zo wordt zichtbaar:

 • of zorg goed doet (of niet),
 • hoe producten worden gebruikt,
 • of het goed gaat met medewerkers (of niet),
 • of er veilig wordt gewerkt (of niet),
 • of beleid de gewenste effecten heeft (of dat er ongeziene/ongewenste bijeffecten zijn),
 • waar besparingen mogelijk zijn (en waar zeker niet),
 • hoe transformatie-processen verlopen (of niet),
 • enz.

De narratieve evaluatie vindt plaats GEDURENDE de uitvoering zodat inzichten meteen worden gebruikt om aanpassingen te doen of om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarmee helpen we klanten om een groter succes te maken van innovaties, transformaties en verandertrajecten.

De narratieve evaluatie is ook bruikbaar voor zowel interne als externe verantwoording. Bijvoorbeeld van zorgorganisaties naar gemeenten of van gemeenten naar het rijk of van bedrijven naar aandeelhouders of maatschappij.

Waar

Johan de Wittstraat 45
Leiden

Aanmelden

Marco Koning - marco@storyconnect.nl - 06 1160 1912
Verenigingen

Vereniging van Mensen met Brandwonden

De Vereniging van Mensen met Brandwonden biedt brede ondersteuning aan mensen die brandwonden of een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) hebben opgelopen en is sparringpartner voor familie en naasten, zorgverleners en andere belanghebbenden zoals werkgevers.

Beverwijk

Waar

Zeestraat 29
Beverwijk

Aanmelden

Titus Radstake - voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl
Beweging

Samen Bouwen aan Participatie

Samen Bouwen aan Participatie is een online platform van patiëntenorganisaties die chronisch zieke mensen belangeloos ondersteuning en zelfmanagementtools biedt. Doel is om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij door ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten in te zetten in de maatschappij. Dat resulteert in een beter herstel, verlaagt de zorgkosten, creëert een natuurlijke voedingsbodem voor inclusie en innovatie en biedt bovenal perspectief op een goed en betekenisvol leven.

Elst en omgeving.

Aanmelden

Titus Radstake - contact@samenbouwenaanparticipatie.nl - 622976943
Cateraars

BBQ catering

NAH met drijfveer

Catering in bbq specialiteiten.

Denk aan pulled pork, vlees- groentenspiezen, braadstukken vlees, gestoomde of gegrilde vis en diverse groentenvan de bbq.

Aanmelden

Jeroen Gerrits - gerrits1965@gmail.com - 06-20332855
Advies

Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

De sociale kaart van Ervaringsdeskundigen.

Wij staan voor integrale gelijkwaardige samenwerking vanuit de kennisbronnen:

 1. ervaringsdeskundigheid (narratieve kennis vanuit de leefwereld),
 2. praktische reguliere kennis (care) en
 3. wetenschappelijke kennis (cure).

Op deze kaart vind u actieve ervaringsdeskundigen. Met een focus op herstel waarbij zij inspireren en ondersteunen bij persoonlijke LEVENSKUNST.

Wij maken ruimte voor 'anders zijn'.

Wij inspireren en ondersteunen mensen met een handicap, ziekte, aandoening of andere reden bij hun herstel en perspectief. Wij hopen daarmee dat iedereen zich verbonden kan voelen in de omgeving waar hij of zij woont en zich van betekenis kan voelen.

Het platform staat voor een levendige community van inclusieve ervaringsdeskundigen: een platform voor, door én met elkaar.

We werken gezamenlijk toe naar aanwezigheid van alle expertises van ervaringsdeskundigheid in de wijk: op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke handicap tot expertise op het gebied van eenzaamheid, verslaving, armoede en dakloosheid. Zo kan iedereen een ervaringsdeskundige in zijn/haar buurt vinden.

Het inzetbureau kan gemeenten, zorgorganisatie of anderen helpen om een juiste ervaringsdeskundige match te vinden bij hun specifieke vraag.

Samen zorgen we ervoor dat:

·  mensen uit elke wijk zich in hun situatie gehoord en begrepen voelen en dat hulp en ondersteuning aansluit bij hun hulpvragen.

·  gezamenlijk vergroten en delen we de kennis uit de leefwereld met anderen zoals gemeenten, zorgorganisaties, reguliere hulpverleners, wetenschappers, bewindslieden, justitie, werkgevers en onderwijsinstituten.

Hiermee hopen we dat binnen elke wijk de leefwereld wordt versterkt en er een inclusieve samenleving kan ontstaan waarin iedereen welkom is en zich van betekenis voelt.

Samen werken we aan een inclusieve samenleving op basis van participatie & emancipatie

Waar

Amandelboomstraat 2
Nijmegen

Aanmelden

Anitha Wagemans - info@inzetbureau-ed.nl - 31623482334
Zoom